Brukerforumsdager 15.-16. mars

Brukerforumsdagene på Gardermoen nærmer seg med stormskritt. Her kan du se foreløpig agenda for begge dagene. Svarfrist er 20. januar.

Den 15. og 16. mars samler vi alle til brukerforumsdager for Synergi, Tilsyn, Kvalitet, Arkivløsning og Arbeidsordre. Svarfrist er 20. februar.

Målsetningen med disse dagene er å se hverandre, bli bedre kjent, og ikke minst å dele erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til løsninger og prosesser i vår bransjeløsning. 

Vi skal sikre at løsningene blir tatt i bruk på riktig måte, at det blir gitt nok opplæring, at du vet hvem du skal henvende deg til, hva som er beste praksis, om vi fanger vi opp alle utfordringene mm.

 

Dag 1

 

Dag 2

 
11.30-12.30 Felles lunsj 9.00-9.30 Hvordan sikre suksess og få hele selskapet med på reisen
12.30-12.45 Velkommen til brukerforumsdagene 9.30-10.00 Synergi, Tilsyn og Arkiv; Utfordringer/muligheter 
12.45-14.45 Brukerforum Synergi, Tilsyn og Arkiv 10.00-10.30 Arbeidsordre og Kvalitet; Utfordringer/muligheter 
14.45-15.00 Pause 10.30-10.45 Pause
15.00-17.00 Brukerforum Arbeidsordre og Kvalitet 10.45-12.00 Fellesdiskusjon alle brukerforum
17.00-17.15 Felles avslutning 12.00-13.00 Lunsj og hjemreise
17.15-19.00 Fritid    
19.00-20.00 Quiz eller rebusløp    
20.00-22.00 Middag    


På dag 1 har vi to spor med parallelle brukerforum for hver løsning. Du kan med andre ord ikke gå på både brukerforum Tilsyn og brukerforum Arkiv. Har ditt selskap behov for å delta på begge, må dere stille med flere. Hvert brukerforum har følgende agenda:

  • Status ved systemeier
  • Leverandøren presenterer
  • Forslag utvikling/forbedringer
  • Diskusjoner i brukerforum


På dag 2 samler vi alle og deler informasjon fra systemeiere og Bransjeråd. Fokuset vil være på helheten i Bransjeløsningen med eksempler fra prosesser på tvers, for eksempel kundekommunikasjon, anleggsbidrag, ERP og NIS. 

MELD DEG PÅ HER

Aktiviteter 2023
Vi skal samles rundt mange gode og nyttige aktiviteter i løpet av 2023. Mye ligger allerede i kalenderen her på SHN, så vi oppfordrer dere til å melde dere på og legge i kalenderen allerede nå.