Brukerforumsdager 15.-16. mars

Med et nytt år, følger nye aktiviteter i Nettalliansen og vår kalender blir fortløpende oppdatert. I mars kjører vi felles brukerforumsdager på Gardermoen.

Vi skal samles rundt mange gode og nyttige aktiviteter i løpet av 2023. Mye ligger allerede i kalenderen her på SHN, så vi oppfordrer dere til å melde dere på og legge i kalenderen allerede nå. 

I mars samler vi alle til brukerforumsdager for følgende løsninger: 
  • Synergi
  • Tilsyn
  • Kvalitet
  • Arkiv
  • Arbeidsordre


KIS og kundekommunikasjon har sin egen brukerforumsdag i mai, og mer informasjon kommer.

 

Agenda for brukerforumsdagene     

Dag 1
Første dag har vi to bolker med parallelle brukerforum for hver løsning:

  • Status ved systemeier 
  • Leverandøren presenterer
  • Forslag utvikling/forbedringer
  • Diskusjoner i brukerforum


Dag 2
 
Andre dag samler vi alle og deler informasjon fra systemeiere og Bransjeråd. Fokuset vil være på helheten i Bransjeløsningen m/eksempler fra prosesser på tvers, for eksempel kundekommunikasjon, anleggsbidrag, ERP og NIS.

MELD DEG PÅ HER