Brukerforumsdag for kundeløsning

Brukerforumsdag Kundeløsning den 10. mai nærmer seg med stormskritt. Her kan du melde deg på og se innholdet for dagen.

Formatet på brukerforumsdagen blir mer et arbeidsmøte med fokus på «Sammen og på samme måte»,i stedet for at CGI presenterer. Det blitt en gjennomgang av de relevante sakene fra brukersamlingen til CGI som ble holdt sist uke. Der hadde vi tre representanter fra allianseselskapene, som vil ta oss gjennom det. 

Vi vil også ta opp spørsmål fra brukerforum som vi kan løse sammen. Vi vil se på metoder for ulike arbeidsoppgaver og ha fokus på erfaringsutveksling og læring. 

Det er ikke spikret en fast agenda, da vi håper på diskusjoner og felles læring. Det er tatt noe utgangspunkt i tidligere utsendt agenda, så mye av det som står her vil vi gå igjennom:

 

 

Meld deg på her!