Brukerforum for standardiserte nettsider

Snart går vi i gang med første brukerforum for standardiserte nettsider, og vi har fått en glimrende systemeier på plass.

I løpet av månedsskiftet september/oktober går første brukerforum av stabelen. Dette blir holdt for de selskapene som har lansert eller som er i ferd med å lansere nye nettsider. Informasjon om dato kommer vi tilbake til. 


Systemeier

Som for alle løsninger vi sammen utvikler i Nettalliansen, så skal felles nettsider ha en systemeier eller webredaktør. 

Vi er veldig fornøyde med at Johnny Nilsen fra Hammerfest Energi har tatt på seg dette oppdraget. Johnny er til daglig kunderådgiver i Hammerfest Energi og jobber også mye i bredbåndselskapet til Hammerfest. Johnny var også med i arbeidsgruppen for prosjektet, og kjenner løsningen svært godt. 


Endringsønsker
Vi tar fortløpende i mot endringsønsker fra selskapene, og det er opprettet et skjema for endringsønsker på prosjektsidene på samhandlingsnettet. Det er nyttig om dette brukes så langt det lar seg gjøre, men vi tar også i mot endringsønsker direkte i brukerforumene. Det er Johnny som er mottaker av endringsønskene, og som til slutt avgjør om ønsket er av felles karakter for alle eierselskap eller selskapsspesifikt.