Brukerforum for Kundeløsning i Oslo

Den 1. september møttes vi til brukerforum for kundeløsning på Quality Hotel Hasle i Oslo. 

CGI presenterte aktuelle tema, og det var gode diskusjoner rundt samtlige agendapunkt. Avklaringer ble gjort sammen, og tilbakemeldingen fra deltakerne er at disse samlingene er veldig nyttige.

Vi ønsker å planlegge flere fysiske brukerforum i løpet av høsten og vinteren. Innkallinger skjer via brukerforum og eventuelt til lokale koordinatorer. 

Presentasjonene er delt på teamet til brukerforumet. Hvis flere er interessert i dette, ta kontakt med Hanne Johansen på mail eller 476 30 481.

 

Vi takker for deltakelsen og gode diskusjoner!

 

Agenda for 1. september:

09:00 - Velkommen

09:15 - Status på prosjektet v/Nettalliansen

09:30 - Status på utrulling funksjonalitet v/CGI

10:00 - Rapportering og muligheter v/CGI

11:30 - Lunsj

12:30 - Fakturering og prosesser

  • Oppfølging avviste tidsserier
  • Status fakturering
  • Tariff. tariffoppbygging og standardpris

14:00 - Pause

14:30 - Digitalisering av forbruksavgift

15:00 - Release 10.0

15:30 - Diskusjon

16:00 - Avslutning