Brukerforum for håndbøker

Den 17. september var det oppstart på brukerforum håndbøker for de selskapene som har tatt i bruk denne tjenesten. 

Deltakende selskap var Hålogaland, Stranda, Stryn, Hammerfest og leverandør Resight. Møtet var i Oslo, men noen deltok på Skype. 

Agenda for dagen var å sette opp strukturen for brukerforumene fremover, kartlegge nåværende behov og lage en release-plan for resterende håndbøker. Brukerforumet vil ha skypemøte annenhver måned, med minst ett fysisk møte i året.


Neste brukerforum

De to neste brukerforumene er satt til 20. november og 15. januar. Alle påtroppende selskap vil bli invitert med i forumet.

En full oversikt over alle brukerforum og planlagte møter vil foreligge så fort de første møtene er gjennomført.