Brukerforum for felles nettsider

Mandag den 4. oktober gjennomføres første brukerforum for felles nettsider, og vi sender Teams-innkalling til deltakende selskap. 

Vi starter med å holde brukerforum mandag kl 10-11 hver 4. uke, så vil vi se an behovet etter hvert. 

Endringsønsker
Dersom ditt selskap sitter med endringsønsker, så er det nyttig om dere sender inn dette på forhånd via skjema på samhandlingsnettet. Skjemaet finner du under prosjektsidene til prosjektet. Dere kan også komme med innspill direkte i brukerforum. 

Det er Johnny Nilsen fra Hammerfest Energi AS som er systemeier for våre felles nettsider, og det er han som vil motta endringsønskene. 

Teams-innkalling
Vi sender ut en Teams-innkalling til kontaktpersonene i hvert av selskapene som til en hver tid er deltakende i prosjektet. Link til møtet vil også legges under Brukerforum på samhandlingsnettet. 

Vel møtt!