Brukerforum for Elsmart og Økonomi

Vi oppretter nå brukerforum for Elsmart og Økonomi. Dette er svært nyttige fora og vi håper på flere innmeldinger. 

Brukerforum Elsmart
I forbindelse med anskaffelse av ny kundeløsning, så gjorde vi også en felles anskaffelse av Elsmart for allianseselskapene. 

På lik linje med øvrige løsninger i Bransjeløsningen, oppretter vi nå brukerforum for Elsmart for å ivareta selskapenes brukerbehov og for å bidra til at utviklingen av Elsmart skjer i tråd med våre behov og ønsker.

Elsmart-rådet som består av Elsmart sine kunder, prioriterer videreutviklingstiltak. Gjennom brukerforum har vi én samlet stemme inn i Elsmart-rådet. 

Brukerforum vil skjer hver 4. onsdag fra 09:00-10:00. Første møte er 9. februar.

 

Brukerforum Økonomi 
Vi oppretter brukerforum for Økonomi, for å diskutere felles rutiner og muligheter som ikke er direkte er avhengig av felles system.  

Dette vil være et forum som økonomimedarbeiderne vil ha stor nytte av. Formålet er å ha en arena for diskusjoner rundt økonomifunksjonen, og når nytt felles ERP-system er på plass vil dette forumet være knyttet til valgt løsning.

De som inviteres til felles brukerforum er de som er i kompetansegruppen «Økonomi og myndighetsrapportering». Men dersom det er flere som ønsker å delta, er dere hjertelig velkommen.

Brukerforumet vil skje hver 4. tirsdag fra 09:30-10:30. Første møte er 15. februar.

 

For innmelding til begge brukerforumene, send en e-post til Hanne Rodahl Johansen

Begge forumene ligger i årshjulet for brukerforum.