Bømlo Kraftnett AS søker ressurskoordinator

Bømlo Kraftnett AS ønsker å styrke laget med en ressurskoordinator. 

Stillingen ligger under Ledige stillinger på samhandlingsnettet og på vår nettside. 

Ønsker du å dele stillingsutlysninger i ditt selskap med Nettalliansen, send en mail til ledigestillinger@nettalliansen.no.