Bli med på demo av Avvik og arbeidsordre

Hver annen torsdag frem til sommeren blir det holdt demo av selskapene som har Avvik og arbeidsordre og bruker PowerCatch.

Målet er at selskapene skal bruke PowerCatch på så lik måte som mulig. Derfor holder selskapene demo for hverandre, slik at vi kan se hvordan andre bruker systemet. På den måten kan vi få avdekket hva selskapene gjør ulikt, og få standardisert arbeidsprosessene så godt som mulig.

Vi inviterer inn alle selskapene i Nettalliansen, også de som ikke bruker PowerCatch som sitt ordresystem. 


Demo hver annen torsdag

Førstkommende torsdag kl 12-13 er det Bømlo og Brenett som vil vise hvordan de bruker PowerCatch. Deretter vil det være to selskap som holder demo hver annen torsdag frem til sommeren. 

Link til møtet

Møtetlink ligger også i kalenderen øverst på samhandlingsnettet.