Bistand til strategiarbeid og rendyrking av nettvirksomheten ved selskapsmessig skille

De vedtatte endringene i Energiloven, med krav om å etablere et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og de øvrige forretningsområdene, stiller de fleste eierselskapene i Nettalliansen overfor en rekke utfordringer – både strategisk og organisasjonsmessig. 

Nettalliansen kan nå tilby sine eiere effektiv bistand i prosessen med å tilfredsstille myndighetenes krav, og det første prosjektet har allerede startet. Vi vil i den grad det er mulig trekke på erfaringer mellom eierselskapene.

Nettalliansen ønsker å standardisere et slikt prosjekt mest mulig, slik at det kan gjennomføres så effektivt som mulig for våre eierselskap. Her kan du lese mer om hvordan vi går frem, hvilke aktiviteter som gjennomføres og hvilke ressurser vi stiller med. 

Ta kontakt med Torgeir Brovold dersom ditt selskap ønsker bistand eller mer informasjon!