Besøk hos VOKKS Nett

Nettalliansen administrasjon besøkte selskapet på Dokka den 31. januar og det var et hyggelig og godt møte med alle ansatte!

VOKKS Nett ble ny eier i Nettalliansen i 2019. Nettalliansen administrasjon besøkte selskapet på Dokka den 31. januar og det var et trivelig møte med alle ansatte. Det ble informert om prosjekter og aktiviteter i Nettalliansen og gjennomført en demonstrasjon av innholdet på samhandlingsnettet og i Teams. 


VOKKS Nett er representert i de fleste prosjektene som gjennomføres i Nettalliansen. I tillegg har de en representant i Handlingsplanutvalget og de bidrar aktivt inn i arbeidet med å videreutvikle Nettalliansen. VOKKS Nett er et fremoverlent selskap som ønsker å bruke nye løsninger og verktøy for en mer effektiv arbeidshverdag. 


Takk til VOKKS Nett for en veldig trivelig dag på Dokka!

 

Tom Knutsen er daglig leder i VOKKS. Les mer om selskapet her