Besøk hos Valdres Energi

Onsdag denne uken var Kjartan og Gunnar fra administrasjonen på besøk hos Valdres Energi, sammen med Lasse Bogen fra Rejlers. 

Nettalliansen og Rejlers reiste onsdag denne uken sammen til Valdres Energi for å presentere SYNERGI og for å svare på spørsmål.

Vi hadde et godt og konstruktivt møte som avdekket at SYNERGI i stor grad vil dekke Valdres Energi sitt behov. På de områdene hvor Valdres Energi har funksjonalitet som er kommet lenger, så vil SYNERGI også dekke disse områdene i løpet av kort tid.

Først og fremst handler det da om integrasjon mellom arbeidsordresystem og økonomi, noe som er under utvikling i dag.

Integrasjoner
Valdres Energi er positive til Nettalliansens mål om å på sikt fri seg fra «ekteskapene» mellom KIS og NIS-leverandørene.

Dette vil kreve større fokus på konkrete integrasjoner mellom uavhengige systemer. Disse integrasjonene finnes allerede internt i dagens systemer, men er ofte kilde til feil.

Gjennom å kreve åpne grensesnitt i integrasjonene mellom systemer vil det være enklere å lokalisere feil som kan oppstå, og vi kan ansvarliggjøre leverandøren på en bedre måte enn det vi kan i dag.

 

Valdres Energi er spente på Nettalliansens strategiprosess frem mot generalforsamling i juni, og de er positive til at Nettalliansen skal være en strategisk allianse, som innebærer et sterkere samarbeid innen IT.