Besøk hos Stryn Energi

På forespørsel fra Stryn Energi har representanter fra administrasjonen vært på besøk, sammen med Rejlers Embriq.

Denne uken er det Stryn Energi som har hatt besøk av representanter fra Nettalliansen. Vi gjennomfører fortløpende besøk hos eierselskap som ønsker dette.

Det kan være mange årsaker til at dere trenger mer informasjon og avklaringer. Vi opplever besøkene som veldig nyttige fordi vi får svart opp spørsmål som enkeltselskap trenger svar på og som ikke nødvendigvis blir besvart gjennom felles informasjon som går ut til alle selskapene. Ikke minst er det svært hyggelig å møte alle de bra menneskene rundt i Nettalliansen.

Rejlers Embriq er med på noen av besøkene for å kunne svare på mer detaljerte spørsmål knyttet til de ulike tjenestene. Vi benytter også besøkene til å vise hvordan løsninger fungerer og hvor dere for eksempel kan finne relevant informasjon på samhandlingsnettet.

Formålet med turen til Stryn Energi var å følge opp et av de første selskapene som gikk på SYNERGI. I møtet hadde vi gode diskusjoner og fikk gjort avklaringer rundt blant annet arbeidsordre, håndbøker, arkivløsning og AMS-drift.

Stryn Energi er et fremoverlent selskap som har bidratt mye i Nettalliansen. Vi vil takke Stryn Energi for et godt møte i vakre omgivelser!

Vi vil oppfordre flere selskap i Nettalliansen til å invitere til besøk, dersom dere kjenner på behovet for bestemte avklaringer for eget selskap.