Besøk hos Nord-Østerdal Kraftlag

Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) inviterte Nettalliansen til Tynset for å informere om status og aktiviteter i Nettalliansen.

Det var et godt møte og NØK ser tydelig at små og mellomstore selskap har mange av de samme utfordringene og mulighetene fremover.

NØK uttrykte at de har tro på alliansesamarbeid og de vil gjøre grundige vurderinger om de skal bli med som eier i Nettalliansen. 

Les mer om selskapet her


Flere interesserte nettselskap
Vi er i dialog med flere selskap som vurderer eierskap i Nettalliansen. Felles for selskapene er at de har stor tro på samarbeid, samtidig som det er viktig at de får dekket fremtidens behov på en effektiv måte. Selskapene uttrykker at de har store behov for gode, digitale verktøy og de ser at Nettalliansens bransjeløsning kan være deres mulighet for å oppnå dette.