Beredskapsavtalen med ressursoversikt

18 selskap har signert Beredskapsavtalen

Denne avtalen er en gjensidig flerpartsavtale blant eierselskap i Nettalliansen om utveksling av personell og ressurser i beredskapssituasjoner. Informasjon om avtalen, deltakende selskap og ressursoversikt finnes på siden til Beredskapsavtalen

Alle selskap som ønsker å delta på avtalen kan sende signert deltakerbekreftelse og ressursoversikt til: maria.johansen@nettalliansen.no