Beredskap hos Rakkestad Energi

I forrige uke var vi i Rakkestad for å bistå med gjennomgang av beredskapsarbeid.

Det blir veldig synlig i denne typen bistand at erfaringer fra andre besøk i Nettalliansens selskap kommer godt med. Maler, rutiner og prosedyrer kan implementeres fra Nettalliansens «bank» og fra andre selskap. Rakkestad har god kontroll på sin beredskap, og gjennomførte beredskapsøvelsen særdeles godt med gode diskusjoner og et tydelig gjennomtenkt beredskapsbilde.

Vi takker for fine og spennende dager hos dere i Rakkestad!