Behov for nettstasjonsovervåking?

Vi ønsker å kartlegge hvilke selskap som har behov for nettstasjonsovervåking utover det AMS infrastruktur dekker.

Enkelte av våre selskaper har sett et behov for å kunne instrumentere sine nettstasjoner utover det behovet som AMS infrastrukturen dekker.

I den forbindelse ønsker vi å kartlegge hvilke av våre selskaper som har identifisert dette behovet, slik at vi kan se på muligheten for å samkjøre dette i en felles anskaffelse eller ved at det utarbeides felles krav/dokumentasjon som kan benyttes av det enkelte selskap.


Kontakt oss
De selskapene dette gjelder kan sende en e-post til vår prosjektsjef Lars Eirik Olsen: lars.eirik.olsen@nettalliansen.no hvor dere beskriver kort behovet og hvilken tidshorisont dere ser for dere.

Frist: fredag 28. august