Avtaler for gjennomfakturering er på plass

Nettalliansen har nå har landet prinsippene rundt løsning på gjennomfakturering for både CGI og Enoro.

Vi kommer med mer detaljert informasjon i løpet av neste uke.