Avtale med Orbyt forlenget  

Avtalen med Orbyt (Edigard AS) er forlenget med ett år.

Avtalen med Orbyt (Edigard AS) er forlenget med ett år, og vi har etablert en god løsning i samarbeid med CGI. Vi tar sikte på å gjøre en konkurranse på fakturadistribusjon i løpet av 2024.