Avtale med Onix Work

Nettalliansen har etablert avtale med Onix Work, en skyløsning for effektiv oppfølging, kontroll og dokumentasjon av såkalt farlig arbeidsutstyr. 

Avtalen gir 10% rabatt på Onix Work samt redusert kost på implementeringspakke. 

Løsningen er utviklet for at nettselskapet skal kunne utføre egne oppgaver på en effektiv måte, men også for å ha mulighet til å samarbeide med andre selskap. I utgangspunktet dreier det seg om løfteutstyr, men løsningen håndterer alt fra maskiner, kjøretøy og fallsikringsutstyr til verktøy. Dersom man kjøper nytt utstyr fra selskaper som også bruker Onix Work (eksempelvis fallsikring fra Aak safety), leveres utstyr med tilhørende dokumentasjon helt sømløst direkte til selskapenes konto i portalen.

Ved tilsyn kan selskapet gi kontrolløren tilgang til utstyret slik at de slipper å registrere dette på ny ved årlig kontroll. Onix Work har også funksjonalitet til å utføre og dokumentere kontroll av eget utstyr.

Onix Work kort oppsummert:

  • Motta dokumentasjon og utstyrsdata ferdig registrert fra leverandør
  • Sett ut sakkyndig kontroll til eksterne firma eller utfør kontroll selv via offline løsningen Onix Inspection
  • Hold styr på hvor utstyr befinner seg og når det forfaller til kontroll
  • Inn- og utsjekk av utstyr fra utstyrsdepot
  • Operatørvedlikehold, tilbakemelding om feil på utstyr og tilgang på status samt dokumentasjon på utstyr
  • Enkel indentifisering av utstyr ved hjelp av RFID og QR-kode

 

Presentasjon

 

Kontaktperson for demo, presentasjon og salg

Dennis Nikzad-Grønbekk
+47 462 888 88
dg@onix.com