Avtale med advokatfirmaet Grette

Nettalliansen har inngått en rammeavtale med advokatfirmaet Grette. Avtalen er tilgjengelig for alle selskapene i Nettalliansen, og vil supplere eksisterende avtale med Kvale. 

Nettalliansens styre og administrasjon mener det i noen tilfeller vil være hensiktsmessig å få innspill fra flere juridiske rådgivere. Det ble derfor opprettet en dialog med Advokatfirmaet Grette, som vi er kjent med fra diverse seminarer og kurs innenfor blant andre offentlige anskaffelser. Partner i Grette, Marie Braadland har i flere år vært rådgiver for Energi Norge på dette området.

 
Dialogen har resultert i en rammeavtale om samarbeid. Avtalen er tilgjengelig for alle selskapene i Nettalliansen, sammen med avtalen med Kvale Advokatfirma. Avtalen og en presentasjon av Grette ligger tilgjengelig på samhandlingsnettet.