Årshjulet for 2019

Årshjulet for 2019 ligger nå ute på samhandlingsnettet, og oppdateres fortløpende med dato og sted for de ulike aktivitetene.

Invitasjoner til de ulike aktivitetene sendes ut så fort sted, tid og agenda for aktiviteten er satt. 

 

Årshjul 2019