Årshjul og aktivitetskalender 2021

Årshjul og aktivitetskalender er oppdatert med møter og aktiviteter for inneværende år. Begge finner du her på samhandlingsnettet. 

De fleste møter og aktiviteter er nå lagt inn i årshjulet og i kalenderen på samhandlingsnettet, og det vil fortløpende bli lagt ut linker til Teams-møter. Foreløpig tar vi utgangspunkt i digitale møter frem til sommeren, også håper vi at vi etter hvert kan planlegge fysiske møter. Både årshjul og kalender finner du i toppmenyen på samhandlingsnettet.

Årshjul brukerforum
Det blir holdt mange brukerforum i løpet av året knyttet til de ulike løsningene og tjenestene i Nettalliansen. Vi har derfor lagt disse i et eget årshjul, som du finner på samme sted som det generelle årshjulet for 2021. De fleste brukerforum holdes hver 4. uke på samme dag og tidspunkt.

Årshjul 2021

Årshjul Brukerforum

Kalender