Årshjul for brukerforum

Årshjulet for våre brukerforum i 2022 ligger på samhandlingsnettet. Her ser du dato, tidspunkt og frekvens for hvert forum. 

Det gjenstår å opprette brukerforum for Økonomi/ERP og Elsmart, og vi vil snart sende ut anmodning til å melde seg inn i disse forumene. 

Årshjulet for brukerforum finner du i toppmenyen på samhandlingsnettet.