Årshjul 2020

Årshjulet for 2020 er satt opp, med flere nye områder. Vi har nå samlet alle aktiviteter som selskapene deltar på i løpet av året.

Det nye årshjulet for 2020 viser oversikt over følgende aktiviteter:

  • Eiermøter
  • Regionmøter
  • HPU-møter
  • Fagdager
  • Beredskapsdager
  • Brukerforum
  • Kompetanse- og rollenettverk

Når du klikker deg inn på en aktivitet med påmelding, kan du melde deg på fra årshjulet. 

Det vil bli gjort løpende justeringer av årshjulet i tiden fremover. Du finner årshjulet nederst på forsiden av samhandlingsnettet.