Årets viktigste samling!

Den 17.-18. oktober gjentar vi suksessen fra i fjor og inviterer til en todagers fysisk samling. I fjor var vi nesten 100 deltakere, og vi håper på en like stor - om ikke større! - oppslutning i år

Denne samlingen er vår årlige felles fysiske samling, og vi kan love dere mindre Powerpoint, mer gruppearbeid, flere gode diskusjoner og nok tid til å snakke sammen!
 

Målet med samlingen:

  1. Sikre en vellykket utrulling og implementering av Bransjeløsningen
  2. Styrke motivasjonen for å jobbe sammen og på samme måte for å hente ut potensial og effekt av de nye løsningene
  3. Styrke samholdet i alliansen, gjennom erfaringsdeling og gode diskusjoner


Vi kommer tilbake til en komplett agenda over begge dagene over sommeren. 

Samlingen blir på Gardermoen, så det blir enklest mulig for alle å komme seg til og fra. 

Meld deg på!