Årets viktigste samling i Nettalliansen!

Den 22.-23. september er det duket for årets viktigste samling. Det er nærmere 60 påmeldte fra over 20 allianseselskap. Har du ikke meldt deg på, så gjør det nå! 

Vi skal jobbe sammen og på samme måte frem mot 2025 for å ferdigstille bransjeløsningen. Vi trenger å koordinere oss, bli bedre kjent og «spille på samme lag». Vi har unike roller i de ulike selskapene, men like roller på tvers som i sum skal styrke gjennomføringsevnen vår.

Vi inviterer derfor til felles samling for alle primærkontakter i selskapene og lokale koordinatorer av løsningene KIS, Kvalitetssystem, ERP og NIS. Absolutt siste frist for påmelding er 26. august. 
 

Meld deg på her!

Tema
På samlingen skal vi jobbe med konkrete aktiviteter som må gjennomføres for å nå Veikart 2025, dette inkluderer blant annet:

  • Status for anskaffelsene NIS og ERP – oversikt leverandører og tilbudte løsninger
  • Status utrulling Kundeløsning (KIS) og Kvalitetssystem
  • Prosessforståelse og konkretisering av felles arbeidsprosesser
  • Arbeid med mål og realisering av gevinster
  • Konkret informasjon og oppgaver til lokale koordinatorer


Det vil kunne komme endringer i agendaen, men tentativt legger vi opp til at det Dag 1 kjøres felles sesjon og Dag 2 parallelle sesjoner knyttet til KIS, NIS, ERP og Kvalitetssystem. 

(Klikk for større bilde)

 

Meld deg på her!

Når: 22.-23. september, lunsj til lunsj
Hvor: Scandic Fornebu
Målgruppe: Daglige ledere, andre primærkontakter og lokale koordinatorer for Kunde, Kvalitet, ERP og NIS. 


Vel møtt, dette gleder vi oss veldig til!