Arbeidsordresystem for Nettalliansen

Det er flere som spør om hvilket felles arbeidsordresystem Nettalliansen skal bruke. Vi jobber med å utrede de ulike alternativene vi har

Vi har nå valgt et felles NIS og ERP. Det neste valget som står for tur er om vi skal fortsette med Powercatch som arbeidsordresystem, eller om det er annen løsning eller løsninger som vil være mer formålstjenlig å ta i bruk.

Basert på den systemporteføljen vi har i Bransjeløsningen nå, må vi se hva som blir beste løsning for Arbeidsordre og hvilke oppgaver det er hensiktsmessig å legge hvor.

Det kan være en fordel å ha alt man trenger i ett system, men samtidig kan noen løsninger ha særegenheter som er avgjørende, som f.eks. vedlikeholdsfunksjonen i DpPower/Digpro. Om det blir en eller flere arbeidsflater, ønsker vi derfor å se nærmere på. 


Når bestemmer vi oss for felles Arbeidsordresystem?
Når vi ruller ut NIS, så ruller vi ut med arbeidsordre. Vi er på vei til å starte opp NIS-prosjektet med Digpro, og skal sette oss ned og se hvor vi skal legge de ulike funksjonalitetene. I etableringsfasen designer vi opp løsningen til Digpro, og vil da ta en beslutning om hvilke arbeidsordresystem(er) vi skal benytte felles i Nettalliansen. Det vil si i løpet av første halvår 2023. Beslutningen vil tas med hovedfokus på brukerne. 

Inntil videre vil Aider/ERP integreres mot Powercatch frem til endelig beslutning om felles Arbeidsordre er på plass.