Arbeidsgrupper til forprosjektene Kundeløsning og Nettdrift

Vi ønsker forslag til ressurser fra ditt selskap, som kan delta i arbeidsgruppene for forprosjekt Kundeløsning og forprosjekt Nettdrift.

Dette er begge prosjekter som ligger i Handlingsplan 2019, og det er ønskelig med 5-7 ressurser i hver arbeidsgruppe. Her kan du lese gjennom prosjektbeskrivelsene for mer informasjon


Vi ønsker oss deltakere som har fokus på bedre og fornyede prosesser, og som kan se for seg hvordan fremtidens nettselskap vil se ut. Deltakerne skal være med å kartlegge fremtidige behov innenfor det respektive området, og deltakelsen vil inkludere noe for- og etterarbeid.

Det planlegges heldags-workshops i Oslo i løpet september, oktober og november. Mer detaljert informasjon kommer. 

Gi oss tilbakemelding her

Svarfrist: 30. august