Arbeidsgruppe til Standardisering av nettsider

Vi søker 4 representanter fra selskapene til arbeidsgruppen i prosjektet Standardisering av nettsider, og beregner ca 20 timer per deltaker.

Denne informasjonen ble sendt til primærkontaktene i Nettalliansen torsdag 10. desember.

Prosjektet Standardisering av nettsider ble besluttet gjennomført i eiermøtet den 24. november, og er et prosjekt i handlingsplan 2021, del 1. 


Det vi ønsker at arbeidsgruppen skal bidra med er:

  • Deltakelse på ett møte rundt valg av leverandør/løsning
  • Detaljering av rammeverk /oppsett av nettsidene, sammen med valgt leverandør
  • Beslutte sider som kan være felles for alle selskap og som vil inngå i standard oppsett
  • Utforme tekst til felles sider

 
Vi ønsker at representantene har en god forståelse for kunde- og informasjonsbehov, og vil bidra på vegne av alle selskapene i Nettalliansen. 

Til de som har forslag til representanter fra eget selskap, vennligst send en mail til Anniken Pettersborg innen torsdag 17. desember. Vi tar sikte på å få valgt leverandør i løpet av de første ukene i januar.