Arbeidsgruppe til Kvalitetssystem

Handlingsplanen for 2022 er besluttet og vi ønsker snarest å starte opp med anskaffelse av Kvalitetssystem for å få utlyst konkurransen før jul. Da er det deres kompetanse som blir viktig. 

For å starte gjennomføre anskaffelsen trengs det en arbeidsgruppe. Det er allerede noen kandidater tilgjengelig, men vi trenger et par til for å få en fullverdig arbeidsgruppe. Det er viktig at vi får inn riktige ressurser som har både tid, kompetanse og tanker om hvordan et standardisert kvalitetssystem bør fungere for alle selskapene i alliansen.


Oppgaver og omfang

Arbeidsoppgavene i prosjektet vil i første omgang være å tilpasse og ferdigstille kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget. Konkurransen skal etter planen kunngjøres allerede neste uke.

Vi ser for oss at det vil bli to timer i uken per deltaker, hvor det noen uker vil være mer og noen uker mindre.


Ta kontakt
Er du en aktuell kandidat, eller vil du foreslå noen andre? Ta kontakt med Hanne Rodahl Johansen på mail eller 476 30 481.