Arbeidsgruppe opprettet til Standardisering av nettsider

Vi har opprettet arbeidsgruppe for prosjektet Standardisering av nettsider. 

Vi fikk mange henvendelser ifbm opprettelse av arbeidsgruppe for dette prosjektet, og vi er veldig glad for engasjementet. 

Arbeidsgruppen vi har satt sammen mener vi representerer Nettalliansen som helhet godt. Arbeidsgruppen består av:

  • Johnny Nilsen – Hammerfest Energi
  • Tor Bjarne Smedsrud – Finnås Kraftlag
  • Vigdis Stene - Enida
  • Liv Margot Sviland – Jæren Everk
  • Anniken Pettersborg - Nettalliansen AS

 

Informasjon og fremdrift
Prosjektet har fått sin egen prosjektside under handlingsplan på samhandlingsnettet. Her finner du informasjon om prosjektet og her vil vi også informere om fremdriften i prosjektet. 

Tirsdag denne uken sendte vi ut nok en RFI til leverandørene som er med i denne mini-konkurransen, og som skal svare opp revidert prosjektbeskrivelse. Fristen er satt til mandag 18. januar.

Etter dette starter evalueringsfasen, som vi også vil involvere arbeidsgruppen i. Når leverandør er valgt, håper vi å komme i gang med detaljspesifikasjon av de standardiserte nettsidene så fort som mulig.