Arbeidsgruppe for Solceller & Plusskunder

Første møte om solceller og plusskunder ble holdt denne uken. Vi oppretter en arbeidsgruppe for å løfte tematikken videre i Nettalliansen.

I det videre arbeidet vil vi blant annet se nærmere på følgende:

 • Felles malverk
  • Baserer oss på REN og vurderer om det er dekkende iht våre behov
 • Driftsrelaterte utfordringer
  • Vurdere hvilken samarbeidsform som egner seg best; brukerforum, kompetansenettverk mm.
  • Definere tematikk, som blant annet leveringskvalitet
 • Kundereise og felles informasjon
  • Se på muligheten for standardisert informasjon ut på felles nettsider
  • Opprette samarbeid med relevante aktører som f.eks. installatører og leverandører av solceller


Bli med i arbeidsgruppen
Vi oppretter en arbeidsgruppe som kan ta dette videre, og søker 6-8 representanter fra allianseselskapene. Ønsker du å bidra til å løfte dette området i Nettalliansen, så send inn påmeldingsskjema. 

Frist for påmelding: 3. november

Meld deg på her