Arbeid med veikart for digitalisering

Det jobbes med å sette opp et veikart for digitalisering i Nettalliansen, som vil gi en oversikt over når ulike løsninger blir utviklet og rullet ut i Nettalliansens bransjeløsning. 

I lys av vår reviderte og mer tydelige strategi for Nettalliansen, er det iverksatt arbeid med å revidere veikartet for digitalisering som er i tråd med overordnet strategi.

Dette veikartet blir en rettesnor for handlingsplanutvalget, og skal gjøre det enklere å velge ut de riktige prosjektene for neste handlingsplanperiode. Veikartet skal således også ganske umiddelbart generere konkrete fremdriftsplaner og utrullingsplaner for løsningene som velges. 

Mer informasjon om denne prosessen vil komme fortløpende.