Åpenhetsloven i Nettalliansen

Nettalliansen har utarbeidet dokumenter knyttet til Åpenhetsloven som nå er tilgjengelige i vårt kvalitetssystem fra Netpower.

Klikk dere inn her for å se dokumentene 

Utkastene inneholder generiske beskrivelser og hvert enkelt allianseselskap må ta en gjennomgang før publisering på egne nettsider. Hensikten er å kunne benyttes dokumentene som en start på en minimumsløsning for årets rapportering.
 

Foreløpig innhold:

  1. Forankre ansvarlighet og lag retningslinjer for ansvarlig næringsliv – Policy for ansvarlighet for rettferdige arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon.
  2. Kommuniser med berørte interessenter. Bruk rutine for å ta imot og besvare informasjonskrav, ligger under Styrende dokumenter i alle installasjoner.
  3. Redegjør i årsberetning og på nettside MAL redegjørelse etter åpenhetsloven. Denne må gjennomgås og skrives om etter selskpets forhold før bruk. Linkes til Nettalliansens redegjørelse om åpenhetsloven.

 

Videre arbeid:

  1. Anskaffe løsning for å kartlegge og følge opp negative konsekvenser. Ideelt sett i en portal der vi kan legge inn våre leverandører og få de til selv å fylle ut ihht. våre kriterier. Vi bør også kartlegge egen virksomhet. Risikomodulen er nødløsning, den er ikke tilpasset dette i dag.
  2. Etablere rapporter fra leverandører mht. miljøbelastning til det enkelte selskap

 

Vi takker Thomas Øien fra Lucerna AS for hans innsats med kvalitetssystemet for alliansen. Kudos!