AMS infrastruktur til vannmåling

Nå har vi fått klarsignal fra RME om at nettselskapene kan bruke AMS infrastruktur også til vannmåling.

Nettalliansen AS har testet et konsept og gjennomført en vannmålingspilot for innsamling av forbruksverdier fra vannmålere ved bruk av eksisterende AMS infrastruktur. Involverte selskap har vært Norefjell Nett og Føre. 

Gjennom dette pilotprosjektet har kommunene opplevd stor verdi av tjenesten. Vannmålingen blir gjennomført på en effektiv og sikker måte, ved bruk av mulighetene som finnes i infrastrukturen. 


Fra pilot til ordinær drift
Å benytte eksisterende AMS infrastruktur for overføring av forbruksverdier for vannmåling, har stor samfunnsmessig verdi og vi ønsker nå å gå videre med å sette løsningen over i ordinær drift. 

Vi har nå fått bekreftet to sentrale spørsmål fra RME mht. hvordan dette kan løses både teknisk og kommersielt innenfor regelverket. Det ene er at nettselskapet kan definere vannmåling som salg av overkapasitet i begrenset omfang. Nettselskapet kan derfor selge tjenester tilknyttet denne virksomheten. Det andre er at rapporteringen av inntekter og utgifter knyttet til vannmålingstjenester føres under «øvrig virksomhet».

AMS-infrastrukturen som benyttes til å samle inn data fra vannmålerne er nettselskapenes ansvar og det er derfor nettselskapet som leverer denne tjenesten til eksterne kunder. Dette for å ha kontroll med kapasitet, prioritet og ikke minst sikkerhet i løsningen. 


Videre plan
Vi jobber nå med å ferdigstille mal for avtale som kan benyttes mellom nettselskap og kommune. Når dette er ferdig vil vannmåling kunne tilbys som en tjeneste.


For spørsmål, ta kontakt med Hans Ørjasæter.