Alliansen som skaper sterke og robuste nettselskap

Det er et stort fokus på IT-sikkerhet om dagen, og vi har benyttet anledningen til å snakke litt om hvordan vi jobber med IT-sikkerhet i Nettalliansen.

Samfunnssikkerhet og beredskap er en kampanje som går ut som et bilag i Aftenposten denne uken, samt digitalt på nettstedet Alt om samfunnssikkerhet.

Kampanjen har et overordnet søkelys på cyberangrep sett opp mot Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sitt varsel og generelle oppfordring til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerhet. Dette er særlig viktig knyttet til overgangen til og nå muligens fra hjemmekontorløsninger.  

Kampanjen løfter frem norske aktører som er med på å håndtere fremtidige utfordringer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og Nettalliansen er selvsagt en av disse aktørene. 

Les hele saken her