Alle selskap på felles IT-driftsplattform

Å være på felles driftsplattform (Synergi) er en forutsetning for å kunne ta i bruk fellestjenestene i Nettalliansens bransjeløsning. Her er oversikt over selskapene som er på per i dag.

Vi jobber fortløpende med å planlegge inntreden slik at samtlige selskap i Nettalliansen kommer på vår felles IT-driftsplattform. 

Status per i dag
Her er en oversikt over de selskapene som er på felles IT-driftsplattform, og dato for inntreden. Vang, Krødsherad, Valdres, Jæren og VOKKS er de neste selskapene som kommer på Synergi i løpet av 2020.

Det er 15 selskap som ikke er på felles IT-driftsplattform og som foreløpig ikke har en dato for inntreden. Disse selskapene vil følges opp av administrasjonen og/eller Rejlers for nærmere avklaringer tilknyttet inntreden. 

Vi opplever noe manglende tilbakemelding og respons fra en del selskap vi har vært i kontakt med. Dette kan skyldes andre pågående prosesser, men de selskap som ønsker en snarlig plass i køen for inntreden må ta kontakt med Maria Johansen.


Synergi 2.0
Vi skal ha på plass en ny IT-driftsplattform innen november 2021 (Synergi 2.0). Dersom prosjektet blir besluttet gjennomført i eiermøtet den 26. mai, vil vi starte arbeidet med forprosjektet for å definere hva som bør/må være med i ny anskaffelse. Det vil bli laget en utrullingsplan med inntredendato for alle selskap som ikke allerede er på. Når valg av leverandør er gjort, vil vi informere om overgangen fra Synergi 1.0 til Synergi 2.0.

De selskap som ikke går på Synergi 1.0 må på Synergi 2.0. Ingen selskap kan ta i bruk andre deler av bransjeløsningen før de er på felles IT-driftsplattform. Stadig flere selskap tar i bruk fellestjenestene som Håndbøker, Arkivløsning og Avvik og arbeidsordre, og kan dele sin erfaring med øvrige selskap.