Agenda og påmelding til eiermøte 21. november

Nå nærmer høstens eiermøte seg med stormskritt, og her får du agendaen til en innholdsrik og fremtidsrettet dag med et slør av bransjemessig selvironi. Meld deg på i dag!

Dato: 21.november
Sted: Thon konferansesenter i Universitetsgaten 26 i Oslo
Tid: 09.00 – 16.00

PÅMELDING HER

Agenda

Kl 09.00:             Velkommen v/Nils-Martin og Maria

Kl 09.15:             Hvordan motarbeide digitalisering og endringer? v/Halvor Haukerud

Kl 10.30:             Pause

Kl 10.45:             Strategirevisjon v/Anniken og Kjartan + gruppearbeid

Kl 12.00:             Lunsj

Kl 12.30:             Strategirevisjon forts. v/Anniken og Kjartan + gruppearbeid

Kl 13.30:             Erfaringer fra strategiprosessen i Eika Alliansen v/Ola Jerkø

Kl 14.30:             SYNERGI – Nettalliansens bransjeløsning for IT-drift og fellestjenester v/Lars Eirik

Kl 15.00:             Samhandling i praksis – hvordan blir vi best sammen? v/Hanne

Kl 15.30:             Fremtidige innkjøp i Nettalliansen v/Gunnar

Kl 16.00:             Oppsummering og avslutning

 

Hvordan motarbeide digitalisering og endringer sa du? Ja du leste riktig. 
Halvor Haukerud er Dårlig Leder i Motarbeider.no, og skal dra oss gjennom en time med teoretisk påfyll i et uformelt og muntert format.

Vi skal ha gruppediskusjoner i form av en worst shop og en oppsummering - alt ispedd målrettet musikk og sang. 

I worst shop'en vil vi kunne diskutere spørsmål med både internt og eksternt fokus, helt i tråd med vår strategirevisjon. Slik at dere møter noenlunde forberedt, gir vi noen eksempler på hva som kan komme opp til diskusjon:

 • Hvordan kan man holde åpne og entusiastiske medarbeidere nede? 
 • Hvordan kan hverdagstrivialiteter blåses opp til uoverstigelige hindre?
 • Hvordan kan man ta i mot en idé eller kollega slik at en slipper å bli plaget med flere forslag eller forstyrrelser?
 • Hvordan kan man bygge sterke og motstridende subkulturer?
 • Hvordan kan man unngå stabilitet og kontinuitet i ny organisasjon? 
 • Hvordan kan man sikre at man bruker mest mulig tid på oppgaver som tapper en for energi og som i tillegg kaster lite av seg?
 • Skisser prinsipper for å bygge en levedyktig omkampskultur? 
 • Hvordan kan man styre unna gode kollegarelasjoner i en ny organisasjon?
 • Hvordan kan man avvikle gode relasjoner og dempe samarbeid på tvers; av kompetanse, nivåer, funksjoner, team etc?
 • Hvordan kan man styre unna anerkjennelse og ellers brenne inne med erfaring og kunnskap?
 • Hvordan kan man unngå at egen eller egen avdelings kompetanse og egnethet ikke siver ut i resten av organisasjonen?
 • Sett opp en trepunktsplan for utydelig kommunikasjon. 
 • Hvordan kan den enkelte bidra til omdømmeriving både internt og eksternt. 
 • Skissér prinsipper for å snakke ned egen kompetanse eller arbeidsplass.